Jindřišská street - the entrance to the hostel AZ

Jindřišská street - the entrance to the hostel AZ